Huishoudelijk Reglement

 

      Bestuur

 • Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden

 • Nieuwe bestuursleden worden gekozen door de overige bestuursleden

  Lidmaatschap

 • Voor alle kinderen van de basisschool.

 • Minimumleeftijd is 4 jaar.

 • Het lidmaatschap geldt voor de duur van 1 jaar en start steeds bij de Open Dag.

 • Het lidmaatschap geeft recht op kortingen bij diverse activiteiten.

 • Een lid heeft altijd voorrang bij het inschrijven voor bepaalde evenementen zoals Talentenjacht, Kindervakantieweek en Kerstviering.

 • Lid worden kan vanaf de Open Dag tot en met de eerste filmmiddag (in oktober).

 • Een kind dat later in het seizoen de leeftijd van 4 jaar bereikt, of dat verhuist naar Hedel, heeft maximaal één maand de tijd om lid te worden.

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om kinderen op zwaarwegende gronden te weigeren als lid of als deelnemer aan een van de activiteiten.

 • Kinderen met een handicap zijn uiteraard van harte welkom, mits samen met deskundige begeleiding.

 • Het bestuur behoudt zich het recht om een gratis lidmaatschap te verstrekken in de vorm van een prijs na aanleiding van een win-actie.

  Knutselmiddag/Film/Sinterklaas/Open Dag

 • Er is altijd minstens 1 bestuurslid aanwezig bij de georganiseerde activiteit.

 • Streven is om minimaal 1 begeleider per tafel van maximaal 8 kinderen te hebben.

 • Het aanwezige bestuurslid verdeelt de taken.

 • De leiding blijft bij de kinderen aan tafel.

 • De leiding is om 13.00 uur aanwezig i.v.m. het klaarzetten van de zaal en het krijgen van uitleg t.a.v. de knutsel die gemaakt gaat worden.

 • Kinderen hebben niets te zoeken in de leidingkamer.

 • Loopt een knutsel ten einde en is er nog voldoende tijd over voor iets anders dan behoren kleuren en spelletjes tot de mogelijkheden.

 • Er worden per clubmiddag maximaal 4 verschillende kleurplaten uitgedeeld.

 • Bij minder dan 5 deelnemende kinderen (excl. de eigen kinderen van de leiding) behoudt het bestuur zich het recht voor om een knutselmiddag af te gelasten.

 • De kinderen dienen door de ouders binnen opgehaald te worden.

 • De leiding draagt er zorg voor dat kinderen niet voortijdig het gebouw verlaten.

 • Als de leiding niet kan komen dient deze zelf voor vervanging te zorgen.

 • Als een activiteit niet doorgaat belt het dienstdoende bestuurslid de leiding af en hangt een briefje op de deur van het Gelre's End.

 • Er mag niet gerookt worden in de zaal en in de leidingkamer.

 • Er wordt niet gerookt in het zicht van de kinderen.

  Talentenjacht

 • Er kunnen maximaal 30 optredens plaatsvinden.

 • Inschrijving vindt minimaal 1 maand voor aanvang van de talentenjacht plaats.

 • Leden hebben - indien op tijd aanwezig - te allen tijde voorrang bij het inschrijven.

 • De indeling in categorien is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per leeftijd.

 • Het oudste kind bepaalt de categorie waarin men deelneemt.

 • Per categorie maximaal 2 dezelfde nummers. Volgorde van inschrijven is bepalend.

 • Maximaal 1 optreden per kind.

 • Inschrijving kan vanaf een bepaalde datum en tijd en is voor iedereen mogelijk.

 • Het inschrijfgeld wordt teruggegeven na het optreden; dit is een soort garantie i.v.m. de kosten van het aandenken.

 • Er is een jury van 5 personen; ook is er een publieksjury die samengesteld wordt door het uitdelen van scoreformulieren aan de jeugdige toeschouwers en deelnemers.

 • Elke deelnemer zorgt zelf voor de "attributen" en een mp3-bestand met zijn/haar/hun muziek.

 • Als een deelnemer voor de 3e keer achtereen wint, onafhankelijk van de leeftijdscategorie waarin men uitkomt, is de wisselbeker zijn/haar/hun eigendom.

 • Al het publiek (dus ook de kinderen) betaalt entree, uitgezonderd de deelnemers en de vaste leiding.

 • Persoonlijk inschrijven is verplicht!

  Kindervakantieweek

 • Inschrijving alleen mogelijk op maximaal 2 data voor de zomervakantie, te weten:

  • 1e inschrijving= alleen voor leden!

  • 2e inschrijving= voor iedereen.

 • Alleen op de 1e inschrijfavond zijn leden verzekerd van een plekje; komen ze op de 2e inschrijfavond dan geldt de volgorde van aankomst!

 • Een kind moet voor aanvang van de vakantieweek de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

 • Ouders die meehelpen bij de vakantieweek moeten hun kinderen ook inschrijven; zijn die kinderen geen lid, dan kan men pas tijdens de 2e inschrijfavond terecht.

 • Er kunnen maximaal 350 kinderen deelnemen, afhankelijk van het aantal begeleiders van 16 jaar en ouder. Hierbij geldt in principe een minimum van 3 personen per tent.

 • Er worden maximaal 14 tenten opgebouwd.

 • Bij twijfel over de leeftijd van een kind wordt om een bewijs gevraagd.

 • Jeugdleiding:
  - kinderen die minimaal 1 jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd en waarvan minimaal 1 van de ouders deelneemt. Zij mogen leiding zijn bij de kinderen van 4 t/m 8 jaar.
  - 16-jarigen zelfstandig bij groot of klein (ter beoordeling aan het bestuur).

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om een kind op zwaarwegende gronden te weigeren, dan wel te verwijderen.

 • De plaatsen van de tenten worden door loting bepaald.

 • De leiding geeft zich in principe op voor een hele week (evenals de kinderen). Bij hoge uitzondering is het mogelijk 1 dag verstek te laten gaan, uitgezonderd de maandag.

  In alle voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur de bepalende/beslissende factor. Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden, dan kunt u te allen tijde een van de bestuursleden aanspreken. Zij staan u graag te woord.
  Het bestuur der Stichting Jeugdwerk "De Molshoop".